สามารถทำแบบกระเป๋านอกเหนือจากด...


สามารถทำแบบกระเป๋านอกเหนือจากดีไซน์ที่โรงงานมีอยู่ได้หรือไม่


ทางโรงงาน สามารถผลิตกระเป๋ากระเป๋านอกเหนือจากแบบดีไซน์ที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่Post by คำถามจากลูกค้าที่พบเป็นประจำ Post by Webmaster Post And Answer by Member only :: Date 2013-01-19 13:53:13


[1]

Opinion No. 1 (3356197)

นอกจากแบบกระเป๋าที่มีอยู่ ทางเรามีให้บริการผลิตกระเป๋าตามแบบของลูกค้าด้วยเช่นกัน (ลักษณะงาน Made-to-order) ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะสามารถทำได้ตรงตามความต้องของลูกค้าได้มากแค่ไหน จะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของทางลูกค้าด้วยเช่นกัน เช่น ชนิดวัสดุ, ขนาด, รายละเอียดของกระเป๋าทั้งภายนอกและภายใน, งบประมาณต่อใบ เป็นต้น

หากแบบกระเป๋าที่ต้องการสั่งผลิตนั้น มีเพียงเฉพาะรูปภาพเท่านั้น ทางเราต้องขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้นจากรายละเอียดสินค้าใบจริงที่อาจไม่ตรงกับรูปภาพสินค้า ดังนั้นหากมีสินค้าตัวอย่างใบจริง ทางเราสามารถแจ้งราคาผลิตได้ถูกต้อง

By Admin Answer by WebmasterDate 2013-01-19 14:23:11[1]