ขอรับซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านคุณภา...


ขอรับซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านคุณภาพเพื่อนำไปขายต่อ หรือ ใช้งานส่วนตัว


สนใจขอรับซื้อกระเป๋าที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่ผ่านคุณภาพเพื่อนำไปขายต่อ และ/หรือ ใช้งานส่วนตัวPost by คำถามจากลูกค้าที่พบเป็นประจำ Post by Webmaster Post And Answer by Member only :: Date 2013-01-19 13:59:22


[1]

Opinion No. 1 (3356223)

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อกระเป๋าที่ผลิตสำเร็จแล้ว ทั้งที่ผ่านคุณภาพหรือไม่ผ่านคุณภาพก็ตาม ในกรณีที่มีสินค้าคงเหลือในสต๊อก ทางเราจะจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ไม่มีโลโก้หรือยี่ห้อของลูกค้าเท่านั้น

โดยกระเป๋าที่มีโลโก้หรือยี่ห้อของลูกค้า เพื่อไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเราไม่มีนโยบายที่จะขายสินค้า แม้ว่าจะมีสินค้าเหลือจากการตรวจคุณภาพก็ตาม รวมถึงวัสดุคงเหลือต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าเช่นเดียวกัน


By Admin Answer by WebmasterDate 2013-01-19 22:35:40[1]