สามารถชำระเงินสดกับทางคนรถส่งข...


สามารถชำระเงินสดกับทางคนรถส่งของเลยได้ไหม


ทางลูกค้า สามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด ให้กับทางคนรถส่งของเลยได้ไหมPost by Admin Post by Webmaster Post And Answer by Member only :: Date 2015-06-03 01:06:42


[1]

Opinion No. 1 (3403822)

 !!! ทางบริษัท ไม่มีนโยบาย ให้มีการโอนชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานหรือให้พนักงานรับเงินสด จะสามารถชำระได้ที่บัญชีชื่อ บริษัท เบ็ทเทอร์ กู๊ดส์ จำกัด เท่านั้น !!!

By Admin Answer by WebmasterDate 2015-06-03 01:09:08[1]